Obchodní podmínky


Jak to u nás chodí?

 

Obchodní podmínky internetového obchodu www.dandylion.cz (Kateřina Loukotová, Nad Přívozem 1042/12, 147 00 Praha 4, tel: + 420 774 626 902, e-mail: dandylion@dandylion.cz, ičo: 04999525, dič: CZ8353240258, zapsána u živnostenského odboru Městské části Praha 4, č.j.: P4/055615/16/OŽ/FEJ) dále jen „prodávající“.

Korespondenční a kontaktní adresa: Katka Loukotová, Rousínov 18, 27041 Slabce. Tel: + 420 774 626 902, e-mail: dandylion@dandylion.cz

Obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím, jako provozovatelem internetového obchodu, a kupujícím, tedy objednatelem. Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou platné a účinné jen tehdy, pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami. Tyto obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou v písemné smlouvě některé podmínky jinak.

 

 

Vymezení pojmů

- „prodávající“:  Kateřina Loukotová, Nad Přívozem 1042/12, 147 00 Praha 4

- „kupující“ nebo také („objednatel“):  fyzická nebo právnická osoba nebo osoba prokazatelně oprávněna zastupovat firmu a je vyplněna v objednávce (daňovém dokladu) pod hlavičkou „dodací adresa“ (fakturační údaje) v poli „jméno a příjmení“

- „zboží“:  položky specifikované v objednávce (daňovém dokladu). V internetovém obchodě www.dandylion.cz se obecně jedná o ručně dělané šperky z epoxidové pryskyřice se skutečnými přírodninami v kombinaci s ocelí.

 

 

Ceny

Aktuální cena je vždy zobrazena v internetovém obchodě.

Prodávající není plátce DPH. Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání.

Prodávající vystaví kupujícímu účetní doklad – fakturu – se všemi náležitostmi a zašle ji spolu se zbožím.

Prodávající si vyhrazuje právo na storno objednávky (položky) v případě chybně uvedené ceny.

V takovém případě bude kupující s tímto obeznámen, jakmile bude tato skutečnost prodávajícím zjištěna.

 

 

Objednání zboží

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami provozovatele internetového obchodu. Vytvořením objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím kupní smlouva řídící se příslušnými právními předpisy.

Pokud kupující při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu.

Pokud kupujícímu kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu nedojde, je třeba prodávajícího kontaktovat. Doporučujeme prohlédnout složku spam.

Objednávat zboží lze rovněž telefonicky nebo e-mailem.

Kupující do objednávky uvede jméno, příjmení, adresu fakturační a dodací, pokud se liší, e-mail a telefon.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.

 

 

Dodání zboží a lhůty

Doba dodání se pohybuje od 1 do 14 dnů dle počtu zakázek. Za případné nedostatky v poskytovaných službách přepravních společností nenese prodávající odpovědnost.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (neporušenost vnějšího obalu či pásky, kterou je obal zalepen) dle přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno kupujícím neprodleně oznámit e-mailem na adresu dandylion@dandylion.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu.

Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, není možné uplatnit dodatečné reklamace na neúplnost nebo poškození zásilky.

 

 

Doprava a platba

Kupující si může vybrat z několika možností doručení:

Českou poštou na adresu či poštu za 65 Kč.

Zásilkovnou na výdejní místo za 79 Kč.

Zásilkovnou na adresu za 109 Kč.

Možnosti platby jsou následující:

1. Bankovním převodem na účet u Fio banky číslo 2600984874/2010.

2. Platební kartou či tlačítky bank prostřednictvím platební brány.

3. Dobírkou - cena za poštovné je navýšena o 30 Kč.

Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu cen dle aktuálních ceníků dopravce.

Při nákupu nad 1 500 Kč je doprava u všech typů plateb  i možností doručení zdarma.

 

Online platby

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

 

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

 

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

 

 

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Objednávku lze stornovat  e-mailem nebo případně telefonicky, pokud nebyly splněny prodávajícím slíbené termíny.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že objednané zboží během vyřizování objednávky přestane být dostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena.

O případném stornu objednávky bude kupující informován e-mailem.

Pokud již hodnotu objednaného zboží kupující ve stornované objednávce uhradil, bude kupujícímu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.

 

 

Odstoupení od smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.

Zboží vyrobené na zakázku nelze vracet!

Odstoupit od smlouvy lze za následujících podmínek:

Kupující informuje prodávajícího o odstoupení od smlouvy e-mailem na adresu dandylion@dandylion.cz.

Dále kupující doručí zboží na adresu prodávajícího (Katka Loukotová, Rousínov 18, 27041 Slabce) na vlastní náklady.  Peníze za vrácené zboží obdrží kupující na uvedený účet do 14 dnů ode dne doručení zboží zpět prodávajícímu.

Vrácení peněz se nevztahuje na poštovné, prodávající vrací vždy jen cenu za zboží.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být kompletní a musí být přiložen doklad o zaplacení (faktura) či jeho kopie.

Zboží nelze prodávajícímu poslat na dobírku, nebude převzato! V případě poškození zásilky během dopravy prodávajícímu jde náhrada škody na vrub kupujícího. Doporučujeme kupujícímu zboží pojistit. Případné nárokování pojistného plnění je tedy v tomto případě na kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající bude kupujícího o této náhradě škody v nejbližší době po zjištění stavu zboží informovat. Příslušná částka bude tedy případně ponížena o náhradu škody posouzenou a vyčíslenou prodávajícím.

 

 

Záruka a reklamace

Záruka na zboží je 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním výrobku, nesprávným používáním či skladováním výrobku. Vady vzniklé při přepravě přepravcem je nutno uplatnit do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky, na pozdější reklamaci nebude brán zřetel. Pro případ reklamace je kupující povinen uchovat doklad o koupi, zaplacení a dodání zboží.
V případě reklamace kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího na e-mail  dandylion@dandylion.cz. Prodávající odpoví kupujícímu do 14 dnů od obdržení podnětu k reklamaci. Kupující bude vyzván k zaslání reklamovaného zboží zpět prodávajícímu. Po obdržení zboží prodávající vyhodnotí oprávněnost reklamace - pokud zboží obsahuje výrobní vady, vrátí kupujícímu na účet plnou částku za reklamované zboží (nikoli za poštovné).
Reklamace bude vyřízena do 30 dnů od obdržení sdělení a zboží.

 

 

Popis a údržba zboží

Šperky prodávané obchodem www.dandylion.cz jsou vyrobeny z epoxidové pryskyřice, přírodnin a oceli. Pryskyřice je velmi odolný materiál, nedoporučujeme ale vystavovat šperky vysokým teplotám, chemikáliím a působení slané mořské vody. Používáme pryskyřici odolnou vůči UV záření, přesto však může dojít při dlouhodobém vystavování  přímému slunečnímu záření k zažloutnutí. V případě poškrábání lze pryskyřici přeleštit (nejlépe ručně za pomoci vhodné leštící pasty, kotouče vyvíjejí třením vysokou teplotu a může dojít k poškození šperku).

 

Ochrana osobních údajů

Abychom mohli vyřídit vaši objednávku, potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje, tedy vaše jméno, adresu, telefon a e-mail. Tyto informace od vás získáváme při objednávce nebo registraci v internetovém obchodě www.dandylion.cz.  Účelem zpracování vašich údajů je uzavření kupní smlouvy a tím zpracování vašich objednávek. Právním základem takového zpracování údajů je tedy plnění kupní smlouvy. Vaše osobní údaje jsou chráněny před zneužitím a poskytnutím třetím osobám. Toto se nevztahuje na poskytnutí údajů přepravním společnostem pro doručení zboží, protože jinak bychom vám nemohli šperky dodat a naplnit tak kupní smlouvu. Doba zpracování vašich údajů je po dobu vyřizování objednávky plus po dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.

Dáte-li nám k tomu výslovný souhlas, budeme vaše údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání reklamních nabídek a akcí, vztahujících se ke zboží v internetovém obchodě. V žádném případě nebude vaše e-mailové adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním reklamních sdělení můžete kdykoli a s okamžitou platností odvolat e-mailem na adresu dandylion@dandylion.cz.

V případě, že nás kontaktujete přes kontaktní formulář na adrese www.dandylion.cz/kontakt, budeme pro odpověď na váš požadavek potřebovat vaši e-mailovou adresu. E-mailovou korespondenci s vámi archivujeme. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

V případě, že nás kontaktujete na kontaktním telefonním čísle 774 626 902, na začátku hovoru vás můžeme požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, které poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

Pokud si přejete uplatnit výše uvedená práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu dandylion@dandylion.cz.

Při přenosu dat a souborů používáme zabezpečeného protokolu HTTPS. Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

Web www.dandylion.cz používá pro své fungování soubory cookies. Více informací najdete zde.

 

Juch, konec úředničiny. A teď něco příjemnějšího:

Jít se brouzdat loukou ✽